תוכנית טיפול באמצעות השטח

עמותת לחן מאמינה בשטח כזרז ומאיץ לתהליך הטיפולי.

העמותה מפעילה בתוכה את "אל-ההר" חברה המתמחה בטיפול דרך השטח.

הפעילות המשותפת מובילה להשגת  המטרות הבאות:

1. העמותה מפעילה תוכניות אתגר וטיפול באמצעות השטח, מקצועיות וטיפוליות, תוך כדי התמקצעות בנוער בסיכון גבוה ועוברי חוק.

2. תוכנית "המנטורים":
חלק מהצוות המפעיל את התוכניות הינו בוגרי המעונות, וחניכים שבעבר השתתפו במסע, והוכשרו לשמש כעוזרי מדריך, צוות לוגיסטי-טכני של המסעות, וכיוצ"ב .

3. החניכים מקבלים בשלב זה שכר על תפקידם, והודות לכך למדים על פרנסה בכבוד.

4. החניכים מתמקצעים במקצוע שתופס תאוצה בישראל במסלולי ה ODT השונים.

5. "תוכנית המודל לחניך הצעיר" :
החניכים הצעירים המצויים בראשית דרכם רואים את העוזרי -מדריך, שזה עתה השלימו מסלול טיפולי במעון, ומקבלים מיכך אמונה ותיקווה במסלול עליהם לעבור.

Untitled-1