מועדונית "נתיב"

חזון

 • הפעלת מועדונית יום ל 24 ילדים תושבי הרצליה והסביבה, אשר מופנים ע"י גופי הרווחה, בשל קשיי התנהגות ובעיות רגשיות, לצד קושי ומורכבות בהכלתם ובפניות הרגשית של משפחות המקור, תוך נתינת מסגרת חינוכית ברורה ומכילה לאורך ימות השנה ובחופשים.

מטרות

 • תחום התנהגותי – פיתוח יכולת קבלת סמכות, עמידה בכללים, בסדר יום קבוע ומוגדר והתמודדות עם כישלון ודחיית סיפוקים.
 • תחום חברתי – פיתוח היכולת לאמפתיה לאחר, יוזמה חברתית, הבנת סיטואציות חברתיות, יכולת להינות מקשרים חברתיים מיטיבים ומניעת תקשורת והתנהגות פוגענית.
 • תחום ריגשי – העצמה, פיתוח וטיפוח דימוי עצמי, ליצר מפגש משמעותי עם ה'אני הפנימי', הרחבת סל הרגשות והמודעות להם.
 • תחום ניהול עצמי ועצמאות – פיתוח יוזמה ויצירתיות, ניהול ובניית תכנית אישית, מודעות ושותפות בתכנון סדר היום.
 • תחום משפחתי – שיפור מערכת היחסים של הילד במשפחה, העצמה ומיצוב הילד במקומו הנכון במשפחה, התמודדות עם קשיי עבר ונושאים לא פתורים מול המשפחה.
 • תחום קהילתי – יצירת 'קבוצת עבודה' לכל ילד וילד הכוללות את כלל הגורמים המשפיעים ומעורבים בהתנהלות ואיכות החוויה שלו ביום יום, רתימת הגורמים השונים – בית ספר, רווחה – לטובת התהליך החינוכי – טיפולי של הילד.

רציונל חינוכי – טיפולי ושיטת הפעלה

 • הפעלת המועדונית ב'סטינג' קבוע וידוע מראש במהלך השנה ובחופשים, תוך הקפדה על יציבות וקביעות אנשי הצוות.
 • עבודה בקבוצות התייחסות קטנות [מדריך ל 6 ילדים מקסימום] תוך נתינת תשומת לב מלאה לכל ילד וילד.
 • הפעלת מערך טיפולי רחב ומגוון הכולל עו"ס קבוע לכל ילד וילד ושילוב תרפיות נוספות – באופן פרטני וקבוצתי, ע"פ הצרכים הטיפוליים שיעלו.
 • קשר משמעותי ועבודה עם משפחות המוצא – מעבר למינימום של 3 ארועים עם המשפחות במועדונית בשנה, קשר טלפוני ו/או פגישות קבועות ע"ב שבועי עם ההורים, כולל מינימום של שני ביקורי בית לכל ילד במהלך השנה.
 • קשר עקבי ורציף עם גורמי הקהילה – השתתפות בוועדות החלטה בבתי ספר, קשר עם הגורם המפנה, מחנכת הכיתה ועוד – ע"י עו"ס.
 • הפעלת חוגי העשרה עם מטרות סמי טיפוליות בדגש על יכולות וכישורים חברתיים.

הדרכה צוות – כלל הצוות מודרך באופן שיטתי וקבוע אחת לשבוע. הדרכות צוות קבוצתיות ופרטניות.